4-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione Properties

4-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 555207