4-(3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-N-{4-[4-(2-methyl-benzyl)-piperazin-1-yl]-benzoyl}-3-nitro-benzenesulfonamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-N-{4-[4-(2-methyl-benzyl)-piperazin-1-yl]-benzoyl}-3-nitro-benzenesulfonamide Properties

4-(3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-N-{4-[4-(2-methyl-benzyl)-piperazin-1-yl]-benzoyl}-3-nitro-benzenesulfonamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 466690