4-(3-ethoxy-4-methoxybenzylidene)-3-methyl-1-(1H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(3-ethoxy-4-methoxybenzylidene)-3-methyl-1-(1H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties

4-(3-ethoxy-4-methoxybenzylidene)-3-methyl-1-(1H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazol-5(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 541939