4-(3,5-Dimethylphenoxy)-5-(ethanesulfonylmethyl)-3-iodo-6-methylpyridin-2(1H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(3,5-Dimethylphenoxy)-5-(ethanesulfonylmethyl)-3-iodo-6-methylpyridin-2(1H)-one Properties

4-(3,5-Dimethylphenoxy)-5-(ethanesulfonylmethyl)-3-iodo-6-methylpyridin-2(1H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 674424