4-[4-(4-{4-[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethoxy]-phenyl}-piperazin-1-yl)-phenyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[4-(4-{4-[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethoxy]-phenyl}-piperazin-1-yl)-phenyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one Properties

4-[4-(4-{4-[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethoxy]-phenyl}-piperazin-1-yl)-phenyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 385356