4-(4-chlorophenyl)-1-(2-((4-fluorophenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)piperidin-4-ol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(4-chlorophenyl)-1-(2-((4-fluorophenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)piperidin-4-ol Properties

4-(4-chlorophenyl)-1-(2-((4-fluorophenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)piperidin-4-ol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 700752