4-(4-Fluoro-phenyl)-5-{2-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-[1,3]dioxol-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(4-Fluoro-phenyl)-5-{2-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-[1,3]dioxol-2-one Properties

4-(4-Fluoro-phenyl)-5-{2-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-[1,3]dioxol-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 652638