4-{[4-hexyl-5-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-2-nitrobenzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-{[4-hexyl-5-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-2-nitrobenzonitrile Properties

4-{[4-hexyl-5-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-2-nitrobenzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 625817