4-(5-(2-(3,5-dimethoxyphenylamino)pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylamino)benzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(5-(2-(3,5-dimethoxyphenylamino)pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylamino)benzonitrile Properties

4-(5-(2-(3,5-dimethoxyphenylamino)pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylamino)benzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 433661