4-[6-(2-{2-[6-(4-hydroxybenzylamino)hexylamino]ethyldisulfanyl}ethylamino)hexylaminomethyl]phenol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[6-(2-{2-[6-(4-hydroxybenzylamino)hexylamino]ethyldisulfanyl}ethylamino)hexylaminomethyl]phenol Properties

4-[6-(2-{2-[6-(4-hydroxybenzylamino)hexylamino]ethyldisulfanyl}ethylamino)hexylaminomethyl]phenol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 742207