4-[6-({[3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-(1-methylethyl)-4-isoxazolyl]methyl}oxy)-1-benzothien-2-yl]benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[6-({[3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-(1-methylethyl)-4-isoxazolyl]methyl}oxy)-1-benzothien-2-yl]benzoic acid Properties

4-[6-({[3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-(1-methylethyl)-4-isoxazolyl]methyl}oxy)-1-benzothien-2-yl]benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 661080