4-Hydroxy-7-{2-[5-(3-phenyl-propoxy)-pentylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-Hydroxy-7-{2-[5-(3-phenyl-propoxy)-pentylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one Properties

4-Hydroxy-7-{2-[5-(3-phenyl-propoxy)-pentylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 280397