4-Hydroxy-7-{2-[6-(4-phenyl-butoxy)-hexylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-Hydroxy-7-{2-[6-(4-phenyl-butoxy)-hexylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one Properties

4-Hydroxy-7-{2-[6-(4-phenyl-butoxy)-hexylamino]-ethyl}-3H-benzothiazol-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 342749