(4Z)-4-{[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-2-(2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(4Z)-4-{[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-2-(2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one Properties

(4Z)-4-{[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-2-(2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 687579