5-(2-chlorophenyl)-3-methylsulfonyl-1-phenyl-6-[4-(1-propoxycarbonylethoxy)]phenoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-(2-chlorophenyl)-3-methylsulfonyl-1-phenyl-6-[4-(1-propoxycarbonylethoxy)]phenoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one Properties

5-(2-chlorophenyl)-3-methylsulfonyl-1-phenyl-6-[4-(1-propoxycarbonylethoxy)]phenoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 494986