5-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxymethyl]-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxymethyl]-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole Properties

5-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxymethyl]-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 675541