5-(4-Chloro-phenyl)-1-(2,4-dichloro-phenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid [2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-amide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-(4-Chloro-phenyl)-1-(2,4-dichloro-phenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid [2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-amide Properties

5-(4-Chloro-phenyl)-1-(2,4-dichloro-phenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid [2-(4-fluoro-phenyl)-ethyl]-amide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 116315