5-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-4-phenyl-2-(2,2,2-trifluoro-ethyl)-2H-pyridazin-3-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-4-phenyl-2-(2,2,2-trifluoro-ethyl)-2H-pyridazin-3-one Properties

5-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-4-phenyl-2-(2,2,2-trifluoro-ethyl)-2H-pyridazin-3-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 359827