5-chloro-1,3-diethyl-2-[(E)-2-[methyl(phenyl)amino]ethenyl]-1H-1,3-benzodiazol-3-ium Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-chloro-1,3-diethyl-2-[(E)-2-[methyl(phenyl)amino]ethenyl]-1H-1,3-benzodiazol-3-ium Properties

5-chloro-1,3-diethyl-2-[(E)-2-[methyl(phenyl)amino]ethenyl]-1H-1,3-benzodiazol-3-ium

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 684309