5-Hydroxy-6-isobutyryl-8,8-dimethyl-4-phenyl-8H-pyrano[2,3-f]chromen-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-Hydroxy-6-isobutyryl-8,8-dimethyl-4-phenyl-8H-pyrano[2,3-f]chromen-2-one Properties

5-Hydroxy-6-isobutyryl-8,8-dimethyl-4-phenyl-8H-pyrano[2,3-f]chromen-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 429842