5-Isobutyryl-4-{2-[4-(2-methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethylamino}-2-methyl-6-phenyl-2H-pyridazin-3-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-Isobutyryl-4-{2-[4-(2-methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethylamino}-2-methyl-6-phenyl-2H-pyridazin-3-one Properties

5-Isobutyryl-4-{2-[4-(2-methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethylamino}-2-methyl-6-phenyl-2H-pyridazin-3-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 226446