5-Methanesulfonyl-2-(5-phenyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)-pyridine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-Methanesulfonyl-2-(5-phenyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)-pyridine Properties

5-Methanesulfonyl-2-(5-phenyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)-pyridine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 395569