5-Methyl-2-{[5-oxo-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-oxazol-(4E)-ylidenemethyl]-amino}-benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-Methyl-2-{[5-oxo-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-oxazol-(4E)-ylidenemethyl]-amino}-benzoic acid Properties

5-Methyl-2-{[5-oxo-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-oxazol-(4E)-ylidenemethyl]-amino}-benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 317576