5'-O-[(4-Chlorophenoxy)[[(1S)-2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl]-mino]phosphinyl]-2'-C-methylcytidine, 3 Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5'-O-[(4-Chlorophenoxy)[[(1S)-2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl]-mino]phosphinyl]-2'-C-methylcytidine, 3 Properties

5'-O-[(4-Chlorophenoxy)[[(1S)-2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl]-mino]phosphinyl]-2'-C-methylcytidine, 3

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 655666