5-[(Z)-2-{3-bromo-4-[(E)-2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl}ethenyl]-2-hydroxybenzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

5-[(Z)-2-{3-bromo-4-[(E)-2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl}ethenyl]-2-hydroxybenzoic acid Properties

5-[(Z)-2-{3-bromo-4-[(E)-2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl}ethenyl]-2-hydroxybenzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 217000