(5Z)-5-{2-[(2Z)-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidene]ethylidene}-3-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(5Z)-5-{2-[(2Z)-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidene]ethylidene}-3-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one Properties

(5Z)-5-{2-[(2Z)-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidene]ethylidene}-3-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 687487