6-(1-Hydroxy-ethyl)-3-[2-(isobutyryloxymethoxycarbonylamino-methyl)-tetrahydro-furan-3-ylsulfanyl]-4-methyl-7-oxo-1-aza-bicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid 1-isopropoxycarbonyloxy-ethyl ester Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(1-Hydroxy-ethyl)-3-[2-(isobutyryloxymethoxycarbonylamino-methyl)-tetrahydro-furan-3-ylsulfanyl]-4-methyl-7-oxo-1-aza-bicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid 1-isopropoxycarbonyloxy-ethyl ester Properties

6-(1-Hydroxy-ethyl)-3-[2-(isobutyryloxymethoxycarbonylamino-methyl)-tetrahydro-furan-3-ylsulfanyl]-4-methyl-7-oxo-1-aza-bicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid 1-isopropoxycarbonyloxy-ethyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 179547