6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[4-(morpholinomethyl)benzyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[4-(morpholinomethyl)benzyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one Properties

6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[4-(morpholinomethyl)benzyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 694429