6-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-2-(2-morpholinoethylamino)-4-(2-propoxyethyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-3(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-2-(2-morpholinoethylamino)-4-(2-propoxyethyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-3(4H)-one Properties

6-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-2-(2-morpholinoethylamino)-4-(2-propoxyethyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-3(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 661175