6-(4-Chlorophenyl)-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-ethoxy-5-[(4-methylphenyl)sulfanyl]nicotinonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(4-Chlorophenyl)-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-ethoxy-5-[(4-methylphenyl)sulfanyl]nicotinonitrile Properties

6-(4-Chlorophenyl)-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-ethoxy-5-[(4-methylphenyl)sulfanyl]nicotinonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 732154