6-[(4-Cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-5-(3,5-difluoro-phenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-[(4-Cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-5-(3,5-difluoro-phenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile Properties

6-[(4-Cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-5-(3,5-difluoro-phenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 314306