6-(4-Fluoro-phenylsulfanyl)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,2-d]pyrimidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(4-Fluoro-phenylsulfanyl)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,2-d]pyrimidin-2-one Properties

6-(4-Fluoro-phenylsulfanyl)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,2-d]pyrimidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 313107