6-(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-7-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-7-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one Properties

6-(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-7-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 167968