(6-Benzothiazol-2-yl-2',3'-dimethyl-biphenyl-3-yl)-(3-biphenyl-4-ylmethyl-3Himidazol-4-ylmethyl)-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(6-Benzothiazol-2-yl-2',3'-dimethyl-biphenyl-3-yl)-(3-biphenyl-4-ylmethyl-3Himidazol-4-ylmethyl)-amine Properties

(6-Benzothiazol-2-yl-2',3'-dimethyl-biphenyl-3-yl)-(3-biphenyl-4-ylmethyl-3Himidazol-4-ylmethyl)-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 602009