6-Fluoro-3-[2-(3-fluoro-phenyl)-ethyl]-2-(2-hydroxy-phenyl)-3H-quinazolin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

6-Fluoro-3-[2-(3-fluoro-phenyl)-ethyl]-2-(2-hydroxy-phenyl)-3H-quinazolin-4-one Properties

6-Fluoro-3-[2-(3-fluoro-phenyl)-ethyl]-2-(2-hydroxy-phenyl)-3H-quinazolin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 401911