6,7-dimethoxy-3-(4-{[(4-methoxybenzyl)methylamino]methyl}phenyl)chromen-2-one msds| properties| cas no| molecular formula | WorldOfChemicals

6,7-dimethoxy-3-(4-{[(4-methoxybenzyl)methylamino]methyl}phenyl)chromen-2-one Properties

6,7-dimethoxy-3-(4-{[(4-methoxybenzyl)methylamino]methyl}phenyl)chromen-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 487536