7-(2-(1H-Imidazol-1-yl)ethoxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

7-(2-(1H-Imidazol-1-yl)ethoxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Properties

7-(2-(1H-Imidazol-1-yl)ethoxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 594125