7-(4-Methylsulfanyl-phenyl)-6-(4-oxiranylmethoxy-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

7-(4-Methylsulfanyl-phenyl)-6-(4-oxiranylmethoxy-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one Properties

7-(4-Methylsulfanyl-phenyl)-6-(4-oxiranylmethoxy-phenyl)-2,3,8,8a-tetrahydro-1H-indolizin-5-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 167970