7-(6-methoxypyridin-3-yl)-3-(2-morpholinoethylamino)-1-(2-propoxyethyl)pyrazino[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

7-(6-methoxypyridin-3-yl)-3-(2-morpholinoethylamino)-1-(2-propoxyethyl)pyrazino[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one Properties

7-(6-methoxypyridin-3-yl)-3-(2-morpholinoethylamino)-1-(2-propoxyethyl)pyrazino[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 662041