7-Hydroxy-2-(4'-hydroxyphenyl)-3-[(1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-4H-1-benzopyran-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

7-Hydroxy-2-(4'-hydroxyphenyl)-3-[(1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-4H-1-benzopyran-4-one Properties

7-Hydroxy-2-(4'-hydroxyphenyl)-3-[(1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-4H-1-benzopyran-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 577031