8-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-4-phenyl-9-azatetracyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{13,18}]octadeca-1(10),2(7),11,13(18),14,16-hexaen-6-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

8-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-4-phenyl-9-azatetracyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{13,18}]octadeca-1(10),2(7),11,13(18),14,16-hexaen-6-one Properties

8-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-4-phenyl-9-azatetracyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{13,18}]octadeca-1(10),2(7),11,13(18),14,16-hexaen-6-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 627226