Aqua[ threo-1-(-4-hydroxyhenyl)-2-( 2, 6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine] (sulfato) platinum(II) (threo-5-Ptso4) Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Aqua[ threo-1-(-4-hydroxyhenyl)-2-( 2, 6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine] (sulfato) platinum(II) (threo-5-Ptso4) Properties

Aqua[ threo-1-(-4-hydroxyhenyl)-2-( 2, 6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine] (sulfato) platinum(II) (threo-5-Ptso4)

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 237408