Dimethyl-[2-(1-phenyl-1H-imidazole-2-sulfinylmethyl)-phenyl]-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Dimethyl-[2-(1-phenyl-1H-imidazole-2-sulfinylmethyl)-phenyl]-amine Properties

Dimethyl-[2-(1-phenyl-1H-imidazole-2-sulfinylmethyl)-phenyl]-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 359647