Disodium salt:4-{[2-Ethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-methyl-6-phenyl-pyridin-3-ylmethoxy]-hydroxy-phosphoryl}-3-hydroxy-butyric acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Disodium salt:4-{[2-Ethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-methyl-6-phenyl-pyridin-3-ylmethoxy]-hydroxy-phosphoryl}-3-hydroxy-butyric acid Properties

Disodium salt:4-{[2-Ethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-methyl-6-phenyl-pyridin-3-ylmethoxy]-hydroxy-phosphoryl}-3-hydroxy-butyric acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 255187