(E)-1-(3-hydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propene Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(E)-1-(3-hydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propene Properties

(E)-1-(3-hydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propene

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 603336