(E)-1-(3',4',5'-trimethoxyphenyl)-2-(3''-amino-4''-methoxyphenyl)ethane Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(E)-1-(3',4',5'-trimethoxyphenyl)-2-(3''-amino-4''-methoxyphenyl)ethane Properties

(E)-1-(3',4',5'-trimethoxyphenyl)-2-(3''-amino-4''-methoxyphenyl)ethane

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 726831