(E)-1-(3,5-Bis-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-phenyl)-3-phenyl-propenone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(E)-1-(3,5-Bis-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-phenyl)-3-phenyl-propenone Properties

(E)-1-(3,5-Bis-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-phenyl)-3-phenyl-propenone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 650354