(E)-1-(4-Hydroxy-phenyl)-3-(4-nitro-phenyl)-propenone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(E)-1-(4-Hydroxy-phenyl)-3-(4-nitro-phenyl)-propenone Properties

(E)-1-(4-Hydroxy-phenyl)-3-(4-nitro-phenyl)-propenone

Description

 

Chemical Properties

IUPAC Name (2E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
InChI 1S/C15H11NO4/c17-14-8-4-12(5-9-14)15(18)10-3-11-1-6-13(7-2-11)16(19)20/h1-10,17H/b10-3+
InChIKey DATNNMBFPMYEKO-XCVCLJGOSA-N
Molar Mass 269.25 g/mol
Molecular Formula C15H11NO4
Synonyms (2E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(4-Nitrophenyl)Prop-2-En-1-One;1-(4-Hydroxy-Phenyl)-3-(4-Nitro-Phenyl)-Propenone