(E)-2-(2-Hydroxy-phenyl)-3-(4-methoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-prop-2-en-1-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(E)-2-(2-Hydroxy-phenyl)-3-(4-methoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-prop-2-en-1-one Properties

(E)-2-(2-Hydroxy-phenyl)-3-(4-methoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-prop-2-en-1-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 693637