Ethyl 2-Amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-(naphthalen-2-yl)-4H-chromene-3-carboxylate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Ethyl 2-Amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-(naphthalen-2-yl)-4H-chromene-3-carboxylate Properties

Ethyl 2-Amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-(naphthalen-2-yl)-4H-chromene-3-carboxylate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 666218